Ето една проста базисна самооценка за овладяване на компетентността инициативност и предприемачество, според която Ситуация 1 е най-ниското ниво, а Ситуация 5 - най-високото:

1) Мога да мисля творчески, да намирам решения на проблемите, да участвам в мозъчна атака в групова среда и да измислям новаторски идеи заедно с другите, но не съм в състояние да приведа тези идеи в действие.

2) Мога да мисля творчески, да намирам решения на проблеми или да давам собствени новаторски идеи, но не съм в състояние да реализирам тези идеи.

3) Мога да мисля творчески, да измислям самостоятелни решения и да предлагам иновативни идеи. Също така мога да реализирам тези идеи в моя личен живот.

4) Мога да мисля творчески, да намирам самостоятелни решения и да предлагам иновативни идеи, да ревизирам и подобрявам тези идеи. Мога да използвам тези идеи както в моя личния се живот, така и в професионалния ми живот.

5) Мога да мисля творчески и да намирам решения на различни проблеми. В състояние съм самостоятелно да генерирам иновативни идеи, да ги усъвършенствам и преразглеждам и да ги внедря не само в моя непосредствен личен или професионален живот, но и в моята общност и/или в бизнеса.


Самооценка: http://vintage.euproject.org/go.cfm?PageId=6259


Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:03 PM