Има много практически идеи за преподавателите да популяризират социалното включване в класната стая и CULPEER е само един от източниците, от които можем да се научим.

Някои идеи включват организиране на консултантски периоди (стая за гости) и в класните стаи трябва да има програми за повишаване на осведомеността относно уврежданията, по-малките възможности или трудни условия още в началото на учебната година.
В един хетерогенен клас един подход за включване на всички ученици с увреждания/способности, е  да се наблегне на силните страни на всеки, учениците с увреждания или живеещи в лоша обкръжаваща среда да имат 2-3 "приятели", за да се уверим, че те са включени и разглеждани като част от основната група и им е осигурено социално-емоционална и академична помощ.


Този подход може да бъде разширен в по-общ контекст, извън класната стая, до всички части на училищната сграда, автобуса и извънкласните дейности. "Приятелските" отговорности дори биха могли да бъдат завъртени чрез определяне на периоди, като се гарантира, че никой ученик не е изолиран.

Други идеи:

  1. Разширяване на включването в избираеми часове и дейности, като например хор и изкуство, чрез увеличаване на броя на учениците със затруднения, участващи в тези дейности, заедно с учениците от общообразователните програми. Отново, "приятелството" в тези специализирани класове е много ефективна стратегия за подкрепа, която е от полза за всички участници. В някои училища услугата "приятел" може да се счита за част от училищната услуга.

  2. Създаване на събития, клубове или моменти в класа, за да могат учениците да говорят и да споделят културното и етническото разнообразие. Чрез включването на ученици със затруднения в тези клубове или събития могат да бъдат разгледани и признати и други области на разнообразието.

  3. Изпълнение на програма за четене в кръг от връстници; най-често това е предназначено за детските градини и учениците от началните училища, за да обогатят речника си, да развият самочувствието си и социалните си умения, както и да повишат любовта си към книгите и четенето. Учениците в неравностойно положение могат да бъдат както читатели, така и слушатели. В някои случаи например, по-големите ученици без увреждания четат на по-малките ученици с увреждания. В други случаи по-големите ученици с увреждания четат на по-малките ученици със или без увреждания.  

  4. Изпълнение на менторска програма, в която учениците от гимназията наставляват ученици от основното училище (със или без затруднения) в извънкласни дейности.

  5. Разработване на всеобхватни проекти за образователни услуги, така че учениците от общото образование и тези от специалното образование, да работят заедно и да обмислят заедно инициативите.

  6. Също така се прилагат по-високи нива на професионално развитие, фокусирайки се върху въпроси като различията и уврежданията..

Също така е важно: Да се разширят системите за признаване в училище, така че да включват учениците със затруднения. Прегледа и разширяване на разбирането как да признаем постиженията на учениците относно гражданската компетентност и характера, положителното поведение и издържливостта в условията на напрежение. Винаги поощрявайте разбирането за техния бекграунд и ги карайте да правят изказвания и да споделят своя опит в клас или на по-големи събития

Много други подходи за приобщаващо образование могат да бъдат намерени в Edutopia, надежден източник, който насочва вниманието върху това, което работи в образованието. Показваме на хората как могат да приемат или адаптират най-добрите практики и разказваме истории за иновации и непрекъснато учене в реалния свят.

www.edutopia.orgLast modified: Thursday, 5 July 2018, 4:03 PM