Проектът CULPEER за интеграция разработи набор от предложения за дейности, които се стремят към използване на културни прояви и обучение между връстници, комбинирани с цел постигане на ключови компетентности. Едно и също предложение за дейност би могло да бъде от значение за повече от една ключова компетентност, тъй като последните се припокриват и са взаимно зависими и корелирани.

Предложените за изтегляне по-долу дейности могат да бъдат използвани както в училище, така и в ситуации на неформално учене.

Материали за сваляне:
Правилата и игрите на импровизацията - ДЕЙНОСТИ
Театър за развиване на ключовите компетенции - ДЕЙНОСТИ

Интердисциплинарни проекти - ДЕЙНОСТИ

Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:03 PM